Trang chủ Giới thiệu Học sinh Giáo viên Thiết bị Thư viện Thi đua Tài nguyên Trang vàng Hệ thống
CÔNG VIỆC
Lịch làm việc
Thời khóa biểu
Kế hoạch hoạt động
Phổ cập giáo dục
Kiểm định chất lượng
GIẢNG DẠY
Đăng kí giảng hôm nay
Đăng kí giảng ngày mai
Nhắc về đăng kí giảng dạy
Tiến độ kiểm tra học sinh
HỖ TRỢ QUẢN LÍ
Camera quan sát
Nhắn tin SMS
Góp ý Hiệu trưởng
Công khai - Phổ biến PL
VIDEO - ẢNH
Video - Clip
Thư viện ảnh
Hướng dẫn
Danh mục web đơn vị
Điện thoại - Trợ giúp
Văn bản mới
Các loại kế hoạch
Công văn đến
PHÒNG GD - ĐT BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS HÙNG THẮNG
Số:  01/KHTS-HT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hùng Thắng, ngày 01  tháng 7 năm 2013
 
KẾ HOẠCH
Tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2013-2014
 
           Căn cứ Quy chế tuyển sinh THCS và Tuyển sinh THPT ban hành kèm theo Thông tư số 02/2013/TT-BGDĐT ngày 30/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
           Căn cứ công văn số 132/PGD-THCS ngày 20/06/2013 của Phòng GD-ĐT Bình Giang  về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS năm học 2013 - 2014;
            Trường THCS Hùng Thắng xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2013 - 2014 như sau:
I . MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Việc tuyển sinh phải thực hiện công tác phát triển và phổ cập giáo dục, phục vụ kế hoạch năm học .
2. Huy động 100%  số học sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu học vào lớp 6 ( bao gồm tất cả trẻ khuyết tật còn đủ sức khoẻ );
3. Thực hiện nghiêm túc quy định về: Thời gian tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh, độ tuổi và sĩ số học sinh trên một lớp.
4. Đảm bảo công khai, công bằng về chỉ tiêu tuyển sinh, tuyến tuyển sinh.
5.  Đảm bảo học sinh có điều kiện học tập ổn định.
II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH
1. Quy định đối tượng tuyển sinh
 - Tuổi của học sinh vào lớp 6 là 11 - 14 tuổi, đã hoàn thành chương trình tiểu học (Có giấy chứng nhận của Hiệu trưởng trường tiểu học)
* Những trường hợp đặc biệt:
- Những học sinh được học vượt lớp hoặc học sinh được vào học tiểu học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định ở tiểu học thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp tiểu học.
- Đối với trẻ khuyết tật, có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của các trường tiểu học và phân loại số trẻ khuyết tật để tiếp nhận học sinh vào các lớp cho phù hợp.
- Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 3 tuổi so với tuổi quy định.
* Học sinh không được lưu ban quá hai lần trong một cấp học.
 2. Phương thức tuyển sinh:  Xét tuyển
 III. CHỈ TIÊU  TUYỂN SINH :
   - Tổng số học sinh được tuyển: 46
IV. THỜI GIAN TUYỂN SINH
   - Bắt đầu từ ngày 20/7/2013 đến ngày 25/7/2013
V. QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ TUYỂN SINH:
 + Bản chính học bạ tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình tiểu học. Trường hợp HS bị mất học bạ thì Giám đốc Sở GD&ĐT sẽ xem xét, giải quyết từng trường hợp cụ thể;
 + Bản sao giấy khai sinh hợp lệ; Bản chính giấy khai sinh để đối chiếu
 + Giấy chứng nhận đạt giải trong các cuộc thi từ cấp huyện trở lên (bản chính)
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
 - Thành lập tổ công tác làm nhiệm vụ  tuyển sinh của trường, thành phần gồm:
           + Tổ trưởng: Hiệu trưởng
           + Tổ phó: Phó hiệu trưởng
           + Thư ký: Văn thư hoặc thư ký hội đồng
           + Các uỷ viên: Một số tổ trưởng chuyên môn và giáo viên có kinh nghiệm.
- Ra thông báo tuyển sinh, công khai kế hoạch tuyển sinh tại trường, trên trang web và phương tiện thông tin của UBND xã Hùng Thắng, nêu rõ chỉ tiêu tuyển sinh, các quy định về Hồ sơ…trước khi tuyển sinh 15 ngày (5/7/2013).  Phối hợp với các lực lượng địa phương, tạo mọi điều kiện để huy động 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6.
- Tổ công tác  có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh, đảm bảo khách quan, công khai và công bằng,
        + Kiểm tra hồ sơ tuyển sinh của người học.
         + Xét tuyển và lập biên bản xét tuyển, danh sách người học trúng tuyển trình hiệu trưởng phê duyệt.
         + Hiệu trưởng báo cáo kết quả tuyển sinh với Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra sự trùng khớp các thông tin của học sinh: họ tên, ngày sinh, nơi sinh...đối chiếu bản sao giấy khai sinh với bản chính, học bạ tiểu học nếu thấy đã trùng khớp thì ghi xác nhận vào mặt sau bản sao giấy khai sinh: “ Đã kiểm tra khớp với bản chính”, ký và ghi rõ họ tên; Hiệu trưởng ký và đóng dấu. Bản sao giấy khai sinh này sẽ là hồ sơ gốc của học sinh cho đến khi kết thúc quá trình học tập, mọi văn bằng, chứng chỉ của học sinh được cấp sẽ căn cứ vào bản sao đã có xác nhận này.
- Tổ trưởng tổ công tác tuyển sinh phân công cán bộ, giáo viên trong tổ công tác trực trong thời gian tuyển sinh, tạo điều kiện thuận lợi để học sinh và cha mẹ học sinh đăng kí tuyển sinh.
 VII. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO:
- Nhà trường  lập hồ sơ tuyển sinh gồm:
          + Quyết định thành lập tổ công tác làm nhiệm vụ tuyển sinh.
          + Biên bản tuyển sinh.
          + Danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 6 (theo mẫu).
          + Thống kê kết quả tuyển sinh theo mẫu (có mẫu gửi kèm).
-  Hiệu trưởng duyệt và báo cáo kết quả tuyển sinh với Phòng GD&ĐT (nộp 01 bộ hồ sơ như trên) và gửi qua Email Thống kê kết quả tuyển sinh ( theo gửi kèm) vào ngày 26/7/2013;                         
 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
Nguyễn Hoàng Kính

 


Cập nhật lúc :  23 giờ 12 phút 5 giây - Ngày 10 tháng 8 năm 2013
451
   
Văn bản của PGD
Tài nguyên từ PGD
SỐ TRUY CẬP
1459251
Hôm qua: 12943
Hôm nay: 5532
26/05/2018: 5532
Đang online: 4
Đề thi các loại
Công văn đi
Trưởng ban biên tập: Hiệu trưởng: Nguyễn Hoàng Kính - Email: nguyenhoangkinh1973@gmail.com
Địa chỉ: Xã Hùng Thắng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương - Điện thoại: (0320)778056- 0944100873
Web: http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn - Email: thcs.hungtthang1@gmail.com. Mã trường 30296518
0
26 5 2018 5/26/2018
0
0