PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS HÙNG THẮNG
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Sách tham khảo công dân 7 45500
2 Tin học THCS quyển 3 8 127200
3 Tin học THCS quyển 1 19 198100
4 Văn nghệ Hải Dương 21 219000
5 Tin học THCS quyển 2 25 332500
6 Hóa học 29 268900
7 Bài tập hoá học 29 198700
8 Văn học và tuổi trẻ 59 798000
9 Toán tập 2 61 284300
10 Tạp chí thiết bị giáo dục 62 1348000
11 Ngữ văn tập 2 65 456200
12 Bài tập tiếng Anh 65 517900
13 Toán tập 1 65 365100
14 Bài tập toán tập 2 66 403400
15 Sách Hồ Chí Minh 67 2387400
16 Vật lí 70 395100
17 Sách pháp luật 72 4433700
18 Lịch sử 73 492200
19 Ngữ văn tập 1 74 565300
20 Mỹ thuật và âm nhạc 76 639400
21 Giáo dục công dân 77 235000
22 Bài tập vật lí 77 313300
23 Sinh học 78 860000
24 Bài tập toán tập 1 78 633300
25 Tạp chí khoa học giáo dục 80 1652000
26 Dạy và học ngày nay 80 1675000
27 Vật lí tuổi trẻ 81 1039300
28 Địa lí 81 721200
29 Sách tham khảo địa 82 1280900
30 Tiếng Anh 86 862000
31 Toán học tuổi trẻ 87 891500
32 Công nghệ 96 615500
33 Bài tập ngữ văn tập 2 99 619200
34 Sách tham khảo hoá 111 2265900
35 Bài tập ngữ văn tập 1 113 703000
36 Sách tham khảo lịch sử 124 2622300
37 Sách tham khảo sinh 128 2814800
38 Sách tham khảo lí 139 3747800
39 Tạp chí giáo dục 141 2884600
40 Thế giới mới 154 2127200
41 Sách tham khảo 172 6612900
42 Sách tham khảo tiếng Anh 185 4065800
43 Toán tuổi thơ 333 3705000
44 Sách đạo đức 377 6518600
45 Sách thiếu nhi 431 4095600
46 Sách tham khảo toán 570 15538500
47 Sách tham khảo văn 723 17659550
48 Sách nghiệp vụ 984 21624365
 
TỔNG
6780
122860015