PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS HÙNG THẮNG
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Tin học THCS quyển 3 8 127200
2 Sách tham khảo công dân 11 117500
3 Tin học THCS quyển 1 19 198100
4 Văn nghệ Hải Dương 21 219000
5 Tin học THCS quyển 2 25 332500
6 Hóa học 31 288100
7 Bài tập hoá học 32 232300
8 Văn học và tuổi trẻ 63 858000
9 Toán tập 2 67 318000
10 Bài tập toán tập 2 67 411400
11 Ngữ văn tập 2 68 479600
12 Tạp chí thiết bị giáo dục 69 1551000
13 Toán tập 1 71 402300
14 Sách pháp luật 72 4433700
15 Sách Hồ Chí Minh 73 2483400
16 Bài tập tiếng Anh 73 601800
17 Vật lí 75 428400
18 Ngữ văn tập 1 77 592100
19 Lịch sử 80 551500
20 Bài tập vật lí 81 338700
21 Sinh học 82 913800
22 Bài tập toán tập 1 82 681900
23 Mỹ thuật và âm nhạc 82 701800
24 Sách tham khảo địa 82 1280900
25 Giáo dục công dân 82 255000
26 Địa lí 84 753500
27 Dạy và học ngày nay 88 1875000
28 Vật lí tuổi trẻ 88 1179300
29 Tạp chí khoa học giáo dục 89 2192000
30 Tiếng Anh 92 942200
31 Toán học tuổi trẻ 94 996500
32 Công nghệ 101 674700
33 Bài tập ngữ văn tập 2 103 653900
34 Sách tham khảo hoá 115 2350900
35 Bài tập ngữ văn tập 1 117 740200
36 Sách tham khảo lịch sử 127 2658300
37 Sách tham khảo sinh 130 2854800
38 Sách tham khảo lí 144 3885800
39 Thế giới mới 154 2127200
40 Tạp chí giáo dục 155 3234600
41 Sách tham khảo 175 6693900
42 Sách tham khảo tiếng Anh 203 4517800
43 Toán tuổi thơ 353 3955000
44 Sách đạo đức 385 6679600
45 Sách thiếu nhi 486 4960600
46 Sách tham khảo toán 594 16249500
47 Sách tham khảo văn 820 20637750
48 Sách nghiệp vụ 984 21624365
 
TỔNG
7174
131235415