PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS HÙNG THẮNG
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
 
 
   Nguyễn Thị Nguyệt Anh
   Sinh ngày: 13/11/2003  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Nhân Kiệt - Hùng Thắng - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:      Học sinh giỏi toàn diện năm học 2014-2015
   Năm học: 2017 - 2018
   Nguyễn Thị Thanh Huyền
   Sinh ngày: 15/01/2003  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Nhân Kiệt - Hùng Thắng - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:      Học sinh giỏi toàn diện năm học 2014-2015
   Năm học: 2017 - 2018
   Phương Kim Huynh
   Sinh ngày: 14/10/2003  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Tuấn - Hùng Thắng - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:      Học sinh giỏi toàn diện năm học 2014-2015
   Năm học: 2017 - 2018
   Nguyễn Thị Ngọc Lan
   Sinh ngày: 25/01/2003  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Nhân Kiệt - Hùng Thắng - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:      Học sinh giỏi toàn diện năm học 2014-2015
   Năm học: 2017 - 2018
   Phạm Thế Phúc
   Sinh ngày: 17/02/2003  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Nhân Kiệt - Hùng Thắng - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:      Học sinh giỏi toàn diện năm học 2014-2015
   Năm học: 2017 - 2018
   Hoàng Thu Thuỳ
   Sinh ngày: 05/07/2003  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Hoà Ché - Hùng Thắng - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:      Học sinh giỏi toàn diện năm học 2014-2015
   Năm học: 2017 - 2018
   Đỗ Thị Thuý
   Sinh ngày: 22/05/2003  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Hoà Ché - Hùng Thắng - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:      Học sinh giỏi toàn diện năm học 2014-2015
   Năm học: 2017 - 2018
   Phạm Thị Thuỷ
   Sinh ngày: 20/07/2003  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Hoà Ché - Hùng Thắng - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:      Học sinh giỏi toàn diện năm học 2014-2015
   Năm học: 2017 - 2018
   Lê Văn Anh
   Sinh ngày: 09/03/2003  
   Lớp: 9B
   Chỗ ở: Tuấn - Hùng Thắng - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải Nhì chạy 100m năm học 2016-2017
   Năm học: 2017 - 2018
   Bùi Thị Quế Chi
   Sinh ngày: 27/02/2003  
   Lớp: 9B
   Chỗ ở: Nhân Kiệt - Hùng Thắng - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Học sinh giỏi toàn diện năm học 2014-2015
   Năm học: 2017 - 2018
12345678910...