PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS HÙNG THẮNG
CHI BỘ TRƯỜNG THCS HÙNG THẮNG
- Chi bộ trường THCS Hùng Thắng là một chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Hùng Thắng.
- Chi bộ trường THCS Hùng Thắng gồm 12 đ/c đảng viên trên tổng số 23 cán bộ giáo viên, nhân viên. 
         Đ/c Nguyễn Hoàng Kính làm Bí thư Chi bộ.
         Đ/c Nguyễn Văn Nam: Phó Bí thư.
         Đ/c Tạ Thanh Nga: Ủy viên ban chi ủy. 
         Mục tiêu của chi bộ là phấn đấu đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh và có thành tích tiêu biểu được Huyện và Tỉnh khen và đến năm 2020 có 100% cán bộ giáo viên là đảng viên.
         Từ năm 2008 đến năm 2012 : Chi bộ nhà trường đều đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh.
- Từ ngày 13/01/2015 chi ủy nhiệm kỳ 2015-2017 gồm 3 đ/c:
   Đ/c Nguyễn Hoàng Kính làm Bí thư Chi bộ.
         Đ/c Nguyễn Văn Nam: Phó Bí thư.
         Đ/c Phạm Việt Phương: Ủy viên ban chi ủy. 
- Tính đền ngày 20/01/2015 chi bộ có 12 đảng viên
- Từ tháng 5 năm 2015 chi ủy viên gồm các đ/c
Đ/c Nguyễn Hoàng Kính làm Bí thư Chi bộ.
         Đ/c Nguyễn Văn Nam: Phó Bí thư.
         Đ/c Trần Huy Tuyến: Ủy viên ban chi ủy.
+ Tính đến tháng 5/2015 chi bộ còn 10 đảng  viên

TÓM LƯỢC LỊCH SỬ HÌNH THÀNH
VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THCS HÙNG THẮNG

Trường THCS Hùng Thắng thuộc địa bàn thôn Hòa Ché, xã Hùng Thắng ,huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương - tiền thân là Trường cấp II Hùng Thắng được thành lập vào năm 1966. Ban đầu trường chỉ có 3 lớp với 6 thầy cô giáo giảng dạy, trong đó cô Vũ Thị Nguyện là Hiệu trưởng đầu tiên.

 Chi bộ nhà trường được thành lập từ năm học 1971 - 1972 có 4 đảng viên do thầy Đỗ Danh Thặng làm Bí thư chi bộ.

Năm 1978 sát nhập trường cấp I và II thành Trường Phổ thông cơ sở cấp 1,2 Hùng Thắng do thầy Vũ Hồng Lượng làm Hiệu trưởng. Đến năm 1988, được tách ra thành Trường cấp II Hùng Thắng do thầy Trần Hải làm Hiệu trưởng, sau đổi tên là Trường THCS Hùng Thắng. Từ khi thành lập đến nay, nhà trường đã từng bước  ổn định và phát triển qua các thời kì:

+ Từ năm 1966 – 1968, cô Vũ Thị Nguyện làm Hiệu trưởng

+ Từ năm 1968 – 1969, thầy Vũ Quý Oa làm Hiệu trưởng

+ Từ năm 1969 – 1970, thầy Trần Hải làm Hiệu trưởng

+ Từ năm 1970 – 1972, thầy Vũ Thế Phiệt làm Hiệu trưởng

+ Từ năm 1972 – 1977, thầy Phạm Mạnh Tỉnh làm Hiệu trưởng

+ Từ năm 1977 – 1978, thầy Nguyễn Ánh Sáng làm Hiệu trưởng

+ Từ năm 1978 – 1979, thầy Vũ Hồng Lượng làm Hiệu trưởng

+ Từ năm 1979 – 1982, thầy Phạm Văn Chừng làm Hiệu trưởng

+ Từ năm 1982 – 1983, thầy Đỗ Danh Thặng làm Hiệu trưởng

+ Từ năm 1983 – 1984, thầy Phạm Quang Oanh làm Hiệu trưởng

+ Từ năm 1984 – 1985, thầy Vũ Văn Phúc làm Hiệu trưởng

+ Từ năm 1985 – 1990, thầy Trần Hải làm Hiệu trưởng

+ Từ năm 1990 – 2010, thầy Phạm Viết Hoạt làm Hiệu trưởng

+ Từ năm 2010 đến nay, thầy Nguyễn Hoàng Kính làm Hiệu trưởng

THÀNH TÍCH CHUNG CỦA TRƯỜNG

Ngày thành lập: Năm 1966
Điện thoại: 03203.778.056
website: 
http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/
Email: thcs.hungtthang1@gmail.com
Hiệu trưởng: Nguyễn Hoàng Kính
Điện thoại: 0962.007.855 | Email: nguyenhoangkinh1973@gmail.com
Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Văn Nam
Điện thoại: 0968.023.383 | Email: vannamng@gmail.com
Trường đạt chuẩn Quốc gia:  Đạt chuẩn theo QĐ số 3170 của Chủ tịch UBND Tỉnh ngày 08/12/2015
Kiểm định chất lượng năm 2016: Cấp độ 3
Danh hiệu thi đua tập thể

Năm học 2010 - 2011: Khá  |  2011 - 2012: Khá
Năm học 2012 - 2013: TTLĐTT và được UBND tặng giấy khen

Năm học 2013 - 2014: TTLĐTT và được UBND tặng giấy khen

Năm học 2014 - 2015: TTLĐTT và được UBND tặng giấy khen

Năm học 2015 - 2016: TTLĐTTXS và được UBND tặng giấy khen
Danh hiệu thi đua cá nhân
Năm học 2010 - 2011: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 1, LĐTT: 11
Năm học 2011 - 2012: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 1, LĐTT: 11
Năm học 2012 - 2013: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 2: LĐTT: 12
Năm học 2013 - 2014: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 3: LĐTT: 12
Năm học 2014 - 2015: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 4: LĐTT: 11

Năm học 2015 - 2016: CSTĐ cấp tỉnh: 0, CSTĐCS: 3: LĐTT: 15

Cụ thể từng năm như sau:

Năm học 2011 - 2012: Kết quả thi vào THPT cả hệ công lập và bán công đạt tỉ lệ: 48/59HS=81,4%. Xếp thứ 169/272 trường trong toàn tỉnh và xếp thứ 10/19 trường trong toàn huyện (xếp theo phương án 1). Theo phương án 2 tính theo số HS đạt trên 25 điểm; nhà trường xếp thứ 134/272 trường trong toàn tỉnh, xếp thứ 6/19 trường trong huyện.
Năm học 2012 - 2013: Kết quả xếp giải thi HSG các môn văn hóa năm học 2012-2013. Trường THCS Hùng Thắng xếp thứ Nhì trong toàn huyện, trong đó có  7/10 HS đạt giải (2 giải nhì môn Sử, 5 giải khuyến khích đạt giải khuyến khích của các môn N Văn, Toán, Anh, Địa). Thi vào THPT đạt  89.8 % vào 2 hệ công lập và bán công, xếp thứ 4/19 trong huyện, xếp thứ 127/272 trường THCS trong toàn tỉnh theo phương án tính điểm trung bình các môn. Nhà trường đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến, được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen.
Năm học 2013 - 2014:
Kết quả thi GVG cấp Tỉnh và Huyện: Có 01 đ/c đạt giải Nhì hội thi GVG cấp Tỉnh môn Ngữ văn (đ/c Nguyễn Phương Dung); có 03 đ/c đạt GVG cấp Huyện (Đ/c Nguyễn Thị Tuyến đạt giải Ba môn Sinh; Lê Quang Hải - giải Ba môn Ngoại ngữ; Vũ Xuân Tài đạt GVG môn Lịch Sử)
 Kết quả xếp giải thi HSG các môn văn hóa và thi điền kinh năm học 2013-2014. Thi 8 môn văn hóa lớp 9 xếp thứ 4/19 trường trong toàn huyện, trong đó có  3/10 HS đạt giải (01 giải Ba môn Văn, 02 đạt giải khuyến khích của các môn Hóa, Sinh); các môn văn hóa khối lớp 6,7,8 có 29/39 HS đạt điểm từ 5 điểm trở lên và xếp thứ 02/19 trường, trong đó có nhiều môn đạt giải cao như (Văn 8 - nhất; Toán 7 - nhì; Sử 8 nhất; Địa 8 - nhì; Hóa - Ba; Sinh - Ba...)
       Thi điền kinh cấp huyện đạt 03 giải (01 Nhất nội dung nhảy cao nam; 01 giải Nhì nội dung nhảy xa nam và 01 giải Ba nội dung nhảy cao nữ) và đồng đội xếp thứ 7/19. Thi điền kinh cấp Tỉnh nội dung nhảy cao nam và đạt giải Ba của em Phạm Gia Lộc lớp 9B
Kết quả SKKN cấp Huyện có 06 đồng chí đạt (Đ/c Nguyễn Hoàng Kính - TB; Nguyễn Văn Nam - Khá; Tạ Thanh Nga - Khá; Nguyễn Phương Dung - TB; Phạm Xuân Công - Khá; Nguyễn Thị Tuyến - Khá)
Thi vào THPT (điểm TB môn T+V+A=6.99+6.57+6.26=33.39) đạt  100 % vào hệ công lập, xếp thứ 2/19 trong huyện, xếp thứ 19/272 trường THCS trong toàn tỉnh theo phương án tính điểm trung bình các môn. Nhà Trường đạt Tập thể Lao động tiến tiến, đươc UBND huyện, đươc UBND huyện tặng giấy khen. 
Năm học 2014 - 2015:
Kết quả thi GVG cấp Huyện có 04 đ/c đạt giải: 01 giải Nhất môn Họa (Đ/c Trần Thị Tú); 02 đ/c đạt giải Ba mônToán và GDCD (Đ/c Phạm Việt Phương và đ/c Đặng Thị Phi); 01 đ/c đạt GVG môn Lịch Sử (Đ/c Vũ Xuân Tài)
 Kết quả xếp giải thi HSG các môn văn hóa và thi điền kinh năm học 2014-2015.
+ Thi 8 môn văn hóa lớp 9 xếp thứ 2/19 trường trong toàn huyện, trong đó có  10/10 HS đạt giải (Toán 01 giải Ba; Văn 01 giải Ba; Lí 01 giải KK; Hóa 01 giải KK; Sinh 02 giải 1 giải Ba và 1 KK; Anh 01 giải Ba; Sử 01 giải Ba; Địa 02 giải 1 Nhì và 1 KK)
+ Các môn văn hóa khối lớp 6,7,8 có 27/34 HS đạt điểm từ 5 điểm trở lên và xếp thứ 04/19 trường, trong đó có nhiều môn đạt giải cao như (Toán 6 - nhất; Lí 8 - nhất...)
 + Thi điền kinh cấp huyện đạt 04 giải (01 Nhất nội dung chạy nhanh 100m nam; 01 giải Ba nội dung chạy bền nữ; 01 giải Ba nội dung ném bóng nữ và 01 giải Ba nội dung nhảy cao nữ) và đồng đội xếp thứ 9/19. Đạt giải Ba nội dung thi điền kinh cấp Tỉnh nội dung chạy nhanh 100m nam của em Nguyễn Đăng Minh lớp 9B
Kết quả SKKN cấp Huyện: 7/8 đ/c đạt (Đ/c Kính-Khá; đ/c Nam-Tốt; đ/c Tú-Tốt; đ/c Phương-TB; đ/c Phi-TB; đ/c Tài-TB; đ/c Tuyến-TB)
Thi vào THPT (điểm TB môn T+V+A=5.451+6.516+6.17=30.104) đỗ 46/46 đạt  100 % số HS dự thi vào hệ công lập và đạt 46/56=82.14% số HS tốt nghiệp, xếp thứ 2/19 trong huyện, xếp thứ 17/272 trường THCS trong toàn tỉnh theo phương án tính điểm trung bình các môn. Nhà Trường đạt Tập thể Lao động tiến tiến, đươc UBND huyện, đươc UBND huyện tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong năm học. 
Năm học 2015 - 2016:
Kết quả thi GVG cấp Tỉnh có 01 đ/c đạt giải Nhì môn Họa. Cấp Huyện có 04 đ/c đạt giải: 01 giải Nhất môn Họa (Đ/c Trần Thị Tú); 01 đ/c đạt giải Nhì môn T.Anh (Đ/c Hải); 01 đ/c đạt giải Ba môn Toán (Đ/c Thùy); 01 đ/c đạt GVG môn Vật Lí (Đ/c Huyền) => Trường xếp 03/19 - Giải Nhì
 Kết quả xếp giải thi HSG các môn văn hóa và thi điền kinh năm học 2015-2016.
+ Thi 8 môn văn hóa lớp 9 xếp thứ có 02 HS đạt HSG môn Vật Lí và môn Địa; xếp 15/19.
+ Các môn văn hóa khối lớp 6,7,8 có 24/27 HS đạt điểm từ 5 điểm trở lên và Trường xếp thứ 05/19 trường, trong đó có nhiều môn đạt giải cao như ( Lí 8 - Nhất; Toán 6 - Nhì; Hóa 8 - Nhì;.)
 + Thi điền kinh cấp huyện đạt 06 giải (04 giải Nhì; 02 giải Ba) và đồng đội xếp thứ 02/19 - Nhì. Đạt giải Ba nội dung thi điền kinh cấp Tỉnh nội dung nhảy cao nữ của em Phạm Thị Ngọc Ánh lớp 9A.
+ KQ thi đá cầu: Đạt 01 giải Ba nội dung đồng đội nam; xếp 13/19 
Kết quả SKKN cấp Huyện: 6/7 đ/c đạt (Đ/c Kính-Khá; đ/c Nam-Khá; đ/c Tú-Khá; đ/c Hải-TB; đ/c Huyền-TB; đ/c Công-TB)
Thi vào THPT (điểm TB môn T+V+A=5.72+6.06+4.9=28.48) đỗ 43/48 = 89.6% số HS dự thi vào hệ công lập và đạt 43/56=76.8% số HS tốt nghiệp, xếp thứ 4/19 trong huyện, xếp thứ 35/272 trường THCS trong toàn tỉnh theo phương án chia cho 87.72% số HS dự thi toàn Tỉnh. Nhà Trường đạt danh hiệu Tập thể Tiên Tiến Xuất Sắc và được Chủ tịch UBND Huyện tặng giấy khen vì có thành  tích xuất sắc trong năm học.
Năm học 2016 - 2017:
Kết quả thi GVG cấp Huyện có 04 đ/c đạt giải: 01 giải Ba môn Ngữ Văn (Đ/c Trần Huy Tuyến); 03 đ/c đạt GVG (Đ/c Huyền - Vật lí; đ/c Thơm - Hóa học; đ/c Dương - môn Địa lí) => Trường xếp 10/19 
 Kết quả xếp giải thi HSG các môn văn hóa và thi điền kinh năm học 2016-2017.
+ Thi 8 môn văn hóa lớp 9 xếp thứ 9/19 có 04 HS đạt HSG môn Vật Lí, Địa, Toán, Ngữ Văn.
+ Các môn văn hóa khối lớp 6,7,8 có 25/29 HS đạt điểm từ 5 điểm trở lên và Trường xếp thứ 03/19 trường.
 + Thi điền kinh cấp huyện đạt 05 giải (01 giải Nhì; 04 giải Ba) và đồng đội xếp thứ 10/19
Kết quả SKKN cấp Huyện: 3/5 đ/c đạt (Đ/c Nam-Đạt; đ/c Huyền-Đạt; đ/c Dương-Đạt)
Thi vào THPT (Điểm TB môn T+V+A=5.24+6.76+4.52=28.51. Điểm chuẩn Kẻ Sặt 26.3; Đường An 25.1; Bình Giang 27.75) đỗ 32/42 = 76,2% số HS dự thi vào hệ công lập và đạt 32/44=72,73% số HS tốt nghiệp, xếp thứ 5/19 trường trong huyện và xếp thứ 47/272 trường trong tỉnh.
TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Năm học 2011 - 2012 : 
- Tổng số cán bộ, giáo viên trong Tổ là 11 người (Đ/c: Nguyễn Hoàng Kính, Phạm Thị Vân, Phạm Việt Phương, Vũ Xuân Thùy, Phạm Xuân Công, Phạm Viết Tài, Lê Văn Trung, Vũ Thị cúc, Nguyễn Thị Tuyến, Phạm Thị Thu Thủy, Trần Thị Tú)
- Học sinh giỏi các cấp: 06 học sinh đạt giải nội dung đá cầu; 03 giải điền kinh gồm (01 giải nhì nội dung nhảy xa nữ, 01 giải Ba chạy bền nam, 01 giải Ba nhảy cao nam). 01 giải Nhì đá cầu cấp Tỉnh.
Năm học 2012 - 2013: 
- Tổng số cán bộ, giáo viên trong Tổ là 12 người (Đ/c: Nguyễn Hoàng Kính, Phạm Thị Vân, Phạm Việt Phương, Vũ Xuân Thùy, Phạm Xuân Công, Phạm Viết Tài, Lê Văn Trung, Vũ Thị Cúc, Nguyễn Thị Tuyến, Phạm Thị Thu Thủy, Trần Thị Tú, Vũ Thị Huyền)
- Học sinh giỏi cấp huyện đạt  1/7 HS đạt giải (1 giải khuyến khích đạt giải khuyến khích của môn Toán)
- Giáo viên đạt giải GVG cấp huyện: Đ/c Phạm Viết Tài đạt giải Ba môn Hóa.
Năm học 2013 - 2014: 
- Tổ trưởng: Đ/c Phạm Thị Vân. 
- Tổ phó: Đ/c Phạm Việt Phương.
- Tổng số cán bộ, giáo viên trong Tổ là 12 người (Đ/c: Nguyễn Hoàng Kính, Phạm Thị Vân, Phạm Việt Phương, Vũ Xuân Thùy, Phạm Xuân Công, Vũ Thị Đoan Trang, Vũ Thị Cúc, Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Thị  Tuyến, Phạm Thị Thu Thủy, Trần Thị Tú, Vũ Thị Huyền)
- Học sinh giỏi cấp huyện đạt  2 HS đạt giải môn văn hóa cấp huyện môn Hóa và Sinh; 03 HS đạt giải điền kinh cấp huyện (01 giải Nhất nhảy cao nam, 01 Nhì nhảy xa nam, 01 giải Ba  nhảy cao nữ). Có 01 giải Ba môn nhảy cao cấp Tỉnh.
- Giáo viên đạt giải GVG cấp huyện: Đ/c Nguyễn Thị Tuyến đạt giải Ba môn Sinh học.
Năm học 2014 - 2015: 
- Tổ trưởng: Đ/c Phạm Thị Vân. 
- Tổ phó: Đ/c Phạm Việt Phương.
- Tổng số cán bộ, giáo viên trong Tổ là 10 người (Đ/c: Nguyễn Hoàng Kính, Phạm Thị Vân, Phạm Việt Phương, Vũ Xuân Thùy, Phạm Xuân Công, Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Thị  Tuyến, Phạm Thị Thu Thủy, Trần Thị Tú, Vũ Thị Huyền)
Năm học 2015 - 2016; 2016 - 2017: 
- Tổ trưởng: Đ/c Vũ Xuân Thùy 
- Tổ phó: Đ/c Trần Thị Tú
- Tổng số cán bộ, giáo viên trong Tổ là 10 người (Đ/c: Nguyễn Văn Nam, Vũ Xuân Thùy, Trần Thị Tú, Phạm Xuân Công, Nguyễn Thị Mai, Phạm Thị Thu Thủy, Vũ Thị Huyền, Ngô Thị Lan Hương, Lê Thị Thủy, Phạm Thị Thơm)TỔ HÀNH CHÍNH
(Được thành lập từ ngày 01.9.2014)
- Tổ trưởng: Đ/c Vũ Thị Cúc
- Tổ phó: Đ/c Nguyễn Thị Thúy
Năm học 2014 - 2015: 
- Tổng số nhân viên trong Tổ là 4 người (Đ/c: Vũ Thị Cúc, Nguyễn Thị Thúy, Vũ Thị Đoan Trang, Phạm Thị Dịu)
Năm học 2015 - 2016, 2016 - 2017: 
- Tổng số nhân viên trong Tổ là 5 người (Đ/c: Nguyễn Hoàng Kính, Vũ Thị Cúc, Nguyễn Thị Thúy, Vũ Thị Đoan Trang, Phạm Thị Dịu)
TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI
Năm học 2011 - 2012 : 
- Tổng số cán bộ, giáo viên trong Tổ là 10 người (Đ/c: Nguyễn Văn Huệ, Tạ Thanh Nga, Nguyễn Phương Dung, Đặng Thị Phi, Vũ Xuân Tài, Vũ Thị Minh Châu, Phạm Thị Lành, Nguyễn Thị Thúy địa, Nguyễn Thị Thúy, Lê Quang Hải)
Năm học 2012 - 2013: 
- Tổng số cán bộ, giáo viên trong Tổ là 11 người (Đ/c: Nguyễn Văn Huệ, Tạ Thanh Nga, Nguyễn Phương Dung, Đặng Thị Phi, Lê Quang Hải, Vũ Xuân Tài, Vũ Thị Minh Châu, Phạm Thị Lành, Nguyễn Thị Thúy địa, Nguyễn Thị Thúy, Phạm Thị Dịu)
- Học sinh giỏi cấp huyện đạt  6/7 HS đạt giải (2 giải nhì môn Sử, 4 giải khuyến khích đạt giải khuyến khích của các môn N Văn, Anh, Địa)
Năm học 2013 - 2014: 
- Tổ trưởng: Đ/c Tạ Thanh Nga
- Tổ phó: Đ/c Nguyễn Phương Dung
- Tổng số cán bộ, giáo viên trong Tổ là 11 người (Đ/c: Nguyễn Văn Nam, Tạ Thanh Nga, Nguyễn Phương Dung, Đặng Thị Phi, Lê Quang Hải, Vũ Xuân Tài, Vũ Thị Minh Châu, Phạm Thị Lành, Nguyễn Thị Thúy địa, Nguyễn Thị Thúy, Phạm Thị Dịu)
- Giáo viên đạt giải GVG cấp huyện: Đ/c Nguyễn Phương Dung đạt giải Ba môn Ngữ văn cấp Huyện, giải Nhì cấp Tỉnh; Đ/c Lê Quang Hải đạt giải Ba môn Anh cấp Huyện; Đ/c  Tài đạt GVG môn Lịch sử cấp Huyện.
- Học sinh giỏi cấp huyện có 01 HS đạt giải Ba môn Văn.
Năm học 2014 - 2015 
- Tổ trưởng: Đ/c Tạ Thanh Nga
- Tổ phó: Đ/c Trần Huy Tuyến
- Tổng số cán bộ, giáo viên trong Tổ là 9 người (Đ/c: Nguyễn Văn Nam, Tạ Thanh Nga, Trần Huy Tuyến, Đặng Thị Phi, Lê Quang Hải, Vũ Xuân Tài, Vũ Thị Minh Châu, Phạm Thị Lành, Nguyễn Thị Thúy địa)
Năm học 2015 - 2016, 2016 - 2017 
- Tổ trưởng: Đ/c Trần Huy Tuyến
- Tổ phó: Đ/c Đặng Thị Phi
- Tổng số cán bộ, giáo viên trong Tổ là 7 người (Đ/c: Trần Huy Tuyến, Đặng Thị Phi, Lê Quang Hải, Vũ Xuân Tài, Phạm Thị Lành, Đỗ Thị Linh, Nguyễn Thị Dương)

CÔNG ĐOÀN
- Công đoàn trường THCS Hùng Thắng gồm 23 đoàn viên công đoàn. 
  Đ/c Phạm Việt Phương là Chủ tịch công đoàn.
  Đ/c Nguyễn Thị Tuyến phụ trách công tác nữ công.
  Đ/c Lê Quang Hải làm Trưởng ban Thanh tra Nhân dân.
Công đoàn trường THCS Hùng Thắng là một tập thể đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua do công đoàn cấp trên tổ chức.
Năm 2010 - 2011 : Đạt danh hiệu công đoàn vững mạnh và đạt cơ quan đơn vị văn hóa.
Năm 2011 - 2012:  Đạt danh hiệu công đoàn vững mạnh và đạt cơ quan đơn vị văn hóa.
Năm 2012 - 2013:  Đạt danh hiệu công đoàn vững mạnh và đạt cơ quan đơn vị văn hóa.
Năm 2013:  Đạt bằng văn hóa của UBND Huyện.

ĐOÀN - ĐỘI
Ban chấp hành Chi đoàn: Gồm 03 đ/c
       Bí thư: Đ/c Phạm Xuân Công
       Phó bí thư: Đ/c Phạm Thị Thu Thủy
       Ủy viên BCH: Đ/c Phạm Thị Lành
Tổng phụ trách Đội: Đ/c Trần Thị Tú
Chi đoàn trường THCS Hùng Thắng. Từ ngày thành lập trường đến nay, các đồng chí trong Chi đoàn luôn không ngừng phấn đấu; luôn ra sức học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn - nghiệp vụ từ đó mỗi đồng chí đều trưởng thành, đều vững vàng về chuyên môn và đang giữ những cương vị quan trọng trong ngành giáo dục huyện nhà, cũng như những cương vị trong nhà trường. Đặc biệt trong những năm gần đây, đoàn viên GV nhà trường luôn đóng vai trò to lớn trong lĩnh vực chuyên môn: các kỳ thi GVG các cấp đều đạt giải cao như đ/c Nguyễn Phương Dung - giải Ba cấp Huyện; giải Nhì cấp Tỉnh môn Văn; đ/c Nguyễn Tuyến đạt giải Ba cấp huyện môn Sinh; đ/c Lê Quang Hải đạt giải Ba cấp  huyện môn Anh,  đ/c Vũ Xuân Tài đạt GVG cấp huyện môn Lịch sử …; trong bồi dưỡng HSG các cấp, đặc biệt là cấp Huyện các đ/c đã khẳng định được thương hiệu của mình với nhiều giải cá nhân HS, cũng như giải đồng đội cao. Bên cạnh sự say sưa với chuyên môn thì trong các hoạt động phong trào: thể dục thể thao, văn hóa - văn nghệ tuổi trẻ trường THCS Hùng Thắng luôn rất nhiệt tình và chơi hết mình với những môn thể thao ưa thích như: Bóng đá, cầu lông…Từ đó các đ/c luôn có sức khỏe tốt để học tập, để cống hiến và đã đem lại những thành công, đem lại những bản sắc riêng, làm nổi lên tên tuổi của trường THCS Hùng Thắng.
Họ và tên : NGUYỄN HOÀNG KÍNH
Ngày sinh: 10/08/1973
Chức vụ : Từ 1/2003 đến 4/2010 giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Nhà trường
               Hiệu trưởng (Được UBND Huyện bổ nhiệm Hiệu trưởng từ ngày 01/5/2010)
Ngày vào Đảng: 16.4.1998 - chính thức: 16.4.1999
Chức vụ Đảng, Đoàn thể: Bí thư Chi bộ
Trình độ đào tạo : Đại học Sư phạm Toán.
Thành tích tiêu biểu : 
Năm học 1997 - 1998 đạt giáo viên giỏi cấp huyện 
Năm học 2000 - 2001 đạt giải Nhất hội thi giáo viên giỏi cấp huyện. Đạt GVG cấp huyện
Năm học 2001 - 2002 đạt Nhất hội thi giáo viên giỏi cấp huyện, đạt giải Ba hội giảng cấp Tỉnh. Đạt GVG cấp huyện.
Năm học 2004 - 2005 có SKKN xếp loại A cấp huyện
Năm học 2009 - 2010 có SKKN xếp loại C cấp huyện
Năm học 2010 - 2011 có SKKN xếp loại B cấp huyện
Năm học 2012 - 2013 có SKKN đạt loại Tốt cấp huyện, có SKKN được Sở GD xếp loại TB và đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
Năm học 2013 - 2014 có SKKN đạt loại Tốt cấp trường, TB cấp huyện và đạt danh hiệu LĐTT
Năm học 2014 - 2015 có SKKN đạt loại Tốt cấp trường, Khá cấp huyện và đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở.
Năm học 2015 - 2016 có SKKN đạt cấp Sở, được Bộ GD&ĐT tặng khen vì có thành tích xuất sắc trong năm học 2015 - 2016.
Họ và tên : ĐẶNG THỊ LIÊN
Ngày sinh: 07/07/19868
Chức vụ : Phó Hiệu trưởng (Được UBND Huyện ra QĐ điều động  ngày 01/8/2017 từ THCS Vĩnh Tuy về THCS Hùng Thắng)
Ngày vào Đảng: 25.12.2005 - chính thức: 25.12.2006
Chức vụ Đảng, Đoàn thể: Phó Bí thư Chi bộ
Trình độ đào tạo : Đại học Sư phạm Toán
Thành tích tiêu biểu : 
Năm học 2005-2006: .
Năm học 2008-2009: 
Năm học 2009-2010: 
Năm học 2010-2011: 
Năm học 2014-2015: 
Năm học 2015-2016:
Họ và tên : TRẦN HUY TUYẾN
Ngày sinh: 11/05/1975
Chức vụ : Giáo viên (chuyển về trường và nhận công tác ngày 01/8/2014 từ trường THCS Thái Hòa)
Ngày vào Đảng: 04.02.1997 - chính thức: 04.02.1998
Chức vụ Đảng, Đoàn thể: Đảng viên
Trình độ đào tạo : Đại học Sư phạm Văn
Thành tích tiêu biểu :
Năm học 2013 - 2014: Có SKKN cấp trường; đạt danh hiệu LĐTT.
Năm học 2014 - 2015 Có SKKN loại Tốt cấp trường, loại TB cấp huyện và có HSG đạt giải Ba cấp trường môn Văn 8; đạt danh hiệu LĐTT.
Năm học 2015 - 2016 Có SKKN cấp trường, đạt danh hiệu LĐTT.
Họ và tên : ĐẶNG THỊ LIÊN
Ngày sinh: 07/07/19868
Chức vụ : Phó Hiệu trưởng (Được UBND Huyện ra QĐ điều động  ngày 01/8/2017 từ THCS Vĩnh Tuy về THCS Hùng Thắng)
Ngày vào Đảng: 25.12.2005 - chính thức: 25.12.2006
Chức vụ Đảng, Đoàn thể: Phó Bí thư Chi bộ
Trình độ đào tạo : Đại học Sư phạm Toán
Thành tích tiêu biểu : 
Năm học 2005-2006: .
Năm học 2008-2009: 
Năm học 2009-2010: 
Năm học 2010-2011: 
Năm học 2014-2015: 
Năm học 2015-2016:
Họ và tên : PHẠM XUÂN CÔNG
Ngày sinh: 19/09/1980
Chức vụ : Bí thư Chi đoàn
Ngày vào Đảng: 10.10.2004 - chính thức: 10.10.2005
Chức vụ Đảng, Đoàn thể: Đảng viên
Trình độ đào tạo : Đại học Sư phạm Thể Dục
Thành tích tiêu biểu :
Năm học 2004 - 2005 đạt danh hiệu LĐTT
Năm học 2005 - 2006 đạt danh hiệu LĐTT
Năm học 2006 - 2007 đạt danh hiệu LĐTT
Năm học 2007 - 2008 đạt danh hiệu LĐTT
Năm học 2008 - 2009 đạt danh hiệu LĐTT
Năm học 2009 - 2010 đạt danh hiệu LĐTT
Năm học 2010 - 2011 đạt danh hiệu LĐTT
Năm học 2011 - 2012 đạt danh hiệu LĐTT
Năm học 2012 - 2013 đạt danh hiệu LĐTT
Năm học 2013 - 2014 Có 03 HS đạt giải điền kinh cấp huyện (01 giải Nhất nhảy cao nam, 01 Nhì nhảy xa nam, 01 giải Ba  nhảy cao nữ). Có 01 giải Ba môn nhảy cao cấp Tỉnh. Có SKKN đạt loại Khá cấp huyện và đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở.
Năm học 2014 - 2015 Có 04 HS đạt giải điền kinh cấp huyện (01 Nhất nội dung chạy nhanh 100m nam; 01 giải Ba nội dung chạy bền nữ; 01 giải Ba nội dung ném bóng nữ và 01 giải Ba nội dung nhảy cao nữ) và đồng đội xếp thứ 9/19. Đạt giải Ba nội dung thi điền kinh cấp Tỉnh nội dung chạy nhanh 100m nam. Có SKKN đạt loại Khá cấp trườngvà đạt danh hiệu LĐTT.
Năm học 2015 - 2016 có SK đạt TB cấp huyện, đạt danh hiệu LĐTT và được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong năm học (có 01 HS đạt giải Ba nhảy cao cấp Tỉnh)
Họ và tên : LÊ QUANG HẢI
Ngày sinh: 28/06/1975
Chức vụ :  Chủ tịch Công Đoàn
Ngày vào Đảng: 01.8.2003 - chính thức: 01.8.2004
Chức vụ Đảng, Đoàn thể: Đảng viên
Trình độ đào tạo : Đại học Sư phạm Anh
Thành tích tiêu biểu :
Năm học 2012 - 2013 đạt danh hiệu LĐTT
Năm học 2013 - 2014 đạt giải Ba tại Hội thi GVG môn Tiếng Anh cấp Huyện. Có SKKN đạt loại Khá cấp trường, đạt danh hiệu LĐTT.
Năm học 2014 - 2015 Có SKKN loại Khá cấp trường, có HSG cấp trường môn Anh 6,7,8; đạt danh hiệu LĐTT.
Năm học 2015 - 2016 đạt giải Nhì tại Hội thi GVG môn Tiếng Anh cấp Huyện. Có SK đạt loại TB cấp huyện, đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở.
Họ và tên : ĐẶNG THỊ PHI
Ngày sinh: 08/02/1979
Chức vụ :  Giáo viên
Ngày vào Đảng: 25.01.2011 - chính thức: 25.11.2012
Chức vụ Đảng, Đoàn thể: Đảng viên
Trình độ đào tạo : Đại học Sư phạm Văn
Thành tích tiêu biểu :
Năm học 2003 - 2004 đạt danh hiệu LĐTT
Năm học 2005 - 2006 đạt danh hiệu LĐTT
Năm học 2006 - 2007 đạt danh hiệu LĐTT
Năm học 2007- 2008 đạt danh hiệu LĐTT
Năm học 2009 - 2010 đạt danh hiệu LĐTT
Năm học 2010 - 2011 đạt danh hiệu LĐTT
Năm học 2011 - 2012 đạt danh hiệu LĐTT
Năm học 2012 - 2013 đạt danh hiệu LĐTT
Năm học 2013 - 2014 Có SKKN loại Khá cấp trường và đạt danh hiệu LĐTT
Năm học 2014 - 2015 Đạt giải Ba GVG cấp huyện môn GDCDCó SKKN loại Tốt cấp trường, loại TB cấp huyện; có 01 HS đạt giải Ba HSG cấp huyện môn Văn và đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở.
Năm học 2015 - 2016 Có SK đạt cấp trường và đạt danh hiệu LĐTT
Họ và tên : VŨ XUÂN THÙY
Ngày sinh: 20/01/1980
Chức vụ :  Giáo viên
Ngày vào Đảng: 24.11.2007 - chính thức: 24.11.2008
Chức vụ Đảng, Đoàn thể: Đảng viên
Trình độ đào tạo : Đại học Sư phạm Toán - Tin
Thành tích tiêu biểu: 
Năm học 2003 - 2004 đạt danh hiệu LDTT
Năm học 2004 - 2005 đạt danh hiệu GVG cấp cơ sở
Năm học 2005 - 2006 đạt danh hiệu LDTT
Năm học 2007 - 2008 đạt giờ dạy Giỏi  môn Toán hội thi giáo viên giỏi cấp huyện
Năm học 2009 - 2010 đạt giờ dạy Giỏi  môn Toán hội thi giáo viên giỏi cấp huyện
Năm học 2013 - 2014 Có SKKN loại Khá cấp trường và đạt danh hiệu LĐTT
Năm học 2014 - 2015 Có SKKN loại Khá cấp trường, có HS đạt giải Nhất bộ môn HSG cấp trường môn Toán và đạt danh hiệu LĐTT
Năm học 2015 - 2016 Đạt giải 3 hội thi GVG huyệnCó SK đạt cấp trường, đạt danh hiệu LĐTT
Họ và tên : VŨ XUÂN TÀI
Ngày sinh: 12/01/1981
Chức vụ :  Giáo viên
Chức vụ Đảng, Đoàn thể: Đoàn viên ưu tú
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm Văn - Sử
Thành tích tiêu biểu :
Năm học 2012 - 2013 Có SKKN đạt loại cấp trường về chuyên ngành.
Năm học 2013 - 2014 đạt danh hiệu GVG cấp huyện tại hội thi GVG cấp Huyện môn Lịch sử. Có SKKN loại Khá cấp trường và đạt danh hiệu LĐTT
Năm học 2014 - 2015 đạt danh hiệu GVG cấp huyện tại hội thi GVG cấp Huyện môn Lịch sử. Có SKKN loại Tốt cấp trường, loại TB cấp huyện; có 01 HS đạt giải Ba cấp huyện môn Sử và đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở.
Năm học 2015 - 2016 Có SKKN đạt loại cấp trường, đạt danh hiệu LĐTT.
Họ và tên : PHẠM THỊ LÀNH
Ngày sinh: 14/08/1985
Chức vụ :  Giáo viên 
Ngày vào Đảng: 22.7.2009- chính thức: 22.7.2010
Chức vụ Đảng, Đoàn thể: Đảng viên - BCH Chi đoàn
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Sư phạm Âm nhạc
Hợp đồng từ tháng 01/2012
Thành tích tiêu biểu :
Năm học 2011-2012: Có SKKN cấp trường về chuyên môn âm nhạc.
Năm học 2012-2013: Có SKKN cấp trường về chuyên môn âm nhạc.
Năm học 2013-2014: Có SKKN cấp trường về chuyên môn âm nhạc.
Năm học 2014-2015: Có SKKN cấp trường về chuyên môn âm nhạc.
Năm học 2015-2016: Có SKKN cấp trường và đạt danh hiệu LĐTT
Họ và tên : VŨ THỊ CÚC
Ngày sinh: 27/07/1982
Chức vụ :  Cán bộ Văn thư
Trình độ đào tạo: Trung cấp Văn Thư
Thành tích tiêu biểu :
Năm học 2011-2012: Có SKKN cấp trường về công tác văn thư.
Năm học 2012-2013: Có SKKN cấp trường về công tác văn thư.
Năm học 2013 - 2014: Không dự bình vì nghỉ sinh.
Năm học 2014-2015: Có SKKN cấp trường về công tác văn thư và đạt danh hiệu LĐTT.
Năm học 2015-2016: Có SKKN cấp trường về công tác văn thư và đạt danh hiệu LĐTT.
Họ và tên : VŨ THỊ HUYỀN
Ngày sinh: 14/08/1991
Chức vụ :  Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Sư phạm Lý - CN
Hợp đồng từ tháng 3/2013
Trúng tuyển viên chức từ 1/1/2017
Thành tích tiêu biểu :
Năm học 2012-2013: Có SKKN cấp trường về chuyên môn vật lí.
Năm học 2013 - 2014 Có SKKN loại Khá cấp trường và đạt danh hiệu LĐTT
Năm học 2014 - 2015 Có SKKN loại Tốt cấp trường, có 01 HS đạt HSG cấp huyện môn Vật lí và đạt danh hiệu LĐTT.
Năm học 2015 - 2016 Có SK loại TB cấp huyện, có 01 HS đạt HSG cấp huyện môn Vật lí và đạt danh hiệu LĐTT.
Họ và tên : TRẦN THỊ TÚ
Ngày sinh: 08/12/1980
Chức vụ :  Giáo viên
Ngày vào Đảng: 11.8.2008 - chính thức: 11.8.2009
Chức vụ Đảng, Đoàn thể: Đảng viên - Tổng phụ trách Đội
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm Họa - Đội
Thành tích tiêu biểu :
Năm học 2005 - 2006 đạt danh hiệu LĐTT
Năm học 2006 - 2007 đạt danh hiệu LĐTT
Năm học 2007 - 2008 đạt danh hiệu LĐTT
Năm học 2008 - 2009 đạt danh hiệu LĐTT
Năm học 2009 - 2010 đạt danh hiệu LĐTT
Năm học 2010 - 2011 đạt danh hiệu LĐTT
Năm học 2011 - 2012 đạt danh hiệu LĐTT
Năm học 2012 - 2013 đạt danh hiệu LĐTT
Năm học 2013 - 2014 
Năm học 2014 - 2015 đạt giải Nhất hội thi GVG môn Mĩ thuật cấp huyện, có SKKN đạt loại tốt cấp huyện và đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở, được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác.
Năm học 2015 - 2016 đạt giải Nhất hội thi GVG môn Mĩ thuật cấp huyện, giải Nhì cấp Tỉnh; có SKKN đạt loại tốt cấp huyện và đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở, được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác.
Họ và tên : PHẠM THỊ THU THỦY
Ngày sinh: 15/07/1980
Chức vụ :  Giáo viên
Chức vụ Đảng, Đoàn thể: Phó Bí thư Chi đoàn
Trình độ đào tạo: Cao đẳng sư phạm Tin
Thành tích tiêu biểu :
Năm học 2012 - 2013 đạt danh hiệu LĐTT
Năm học 2013 - 2014 Có SKKN loại Khá cấp trường và đạt danh hiệu LĐTT
Năm học 2014 - 2015 Có SKKN loại Khá cấp trường và đạt danh hiệu LĐTT
Năm học 2015 - 2016 Có SKKN loại Khá cấp trường và đạt danh hiệu LĐTT
Họ và tên : PHẠM THỊ DỊU
Ngày sinh: 03/01/1990
Chức vụ :  Nhân viên y tế
Chức vụ Đảng, Đoàn thể: Đoàn viên ưu tú.
Trình độ đào tạo: Trung cấp Y
Hợp đồng từ tháng 9/2013
Thành tích tiêu biểu :
Họ và tên : NGUYỄN THỊ MAI
Ngày sinh: 20/4/1989
Chức vụ : Giáo viên
Chức vụ Đảng, Đoàn thể: Đoàn viên ưu tú
Trình độ đào tạo : Đại học Sư phạm Toán - Tin
Hợp đồng từ tháng 8/2014
Trúng xét tuyển viên chức 1/2/2016.
Thành tích tiêu biểu :
Năm học 2015 - 2016 Có SK đạt cấp trường và đạt danh hiệu LĐTT
Họ và tên : NGUYỄN THỊ THÚY
Ngày sinh: 08/02/1986
Chức vụ :  Cán bộ thư viện
Chức vụ Đảng, Đoàn thể: Đoàn viên ưu tú.
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Thư Viện
Thành tích tiêu biểu :
Năm học 2011-2012: Có SKKN cấp trường về chuyên ngành thư viện.
Năm học 2012-2013: Có SKKN cấp trường về chuyên ngành thư viện.
Năm học 2013 - 2014 Có SKKN loại cấp trường về chuyên ngành phụ trách.
Họ và tên : LÊ THỊ THỦY
Ngày sinh: 01/9/1994
Chức vụ : Giáo viên (Hợp đồng từ 1.1.2015 năm học 2014 - 2015)
Trúng tuyển viên chức tù 1/1/2017
Trình độ đào tạo : Cao đẳng Sư phạm Toán - Lí
Thành tích tiêu biểu :
Năm học 2015 - 2016 Có SK cấp trường và đạt danh hiệu LĐTT
Họ và tên : NGUYỄN THỊ DƯƠNG
Ngày sinh: 28/08/1989
Chức vụ : Giáo viên (Hợp đồng từ 1.1.2015 năm học 2014 - 2015)
Trúng tuyển viên chức tù 1/1/2017
Trình độ đào tạo : Đại học Sư phạm Văn - Địa
Thành tích tiêu biểu :
Năm học 2015 - 2016 Có SK cấp trường và đạt danh hiệu LĐTT
Họ và tên : VŨ THỊ ĐOAN TRANG
Ngày sinh: 13/5/1990
Chức vụ : Kế toán
Trình độ đào tạo : Cao đẳng kế toán
Hợp đồng từ tháng 11/2013
Thành tích tiêu biểu :
Họ và tên : NGUYỄN VĂN HUỆ
Ngày sinh: 25/07/1974
Chức vụ : Phó Hiệu trưởng (Nhận QĐ bổ nhiệm từ ngày 01/5/2010)
Trình độ đào tạo : Đại học Sư phạm Sử.
Thành tích tiêu biểu : Năm học 2012 - 2013 có SKKN đạt loại Tốt cấp huyện, có SKKN được Sở GD xếp loại TB  và đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
Từ ngày 01/10/2013 có QĐ bổ nhiệm làm Hiệu trưởng trường THCS Vĩnh Hồng
Họ và tên : PHẠM VIẾT TÀI
Ngày sinh: 12/12/1988
Chức vụ : Bí thư Chi Đoàn
Trình độ đào tạo : Đại học Sư phạm Toán.
Thành tích tiêu biểu : 
Năm học 2011 -2012 có SKKN xếp loại Khá cấp huyệnđạt danh hiệu GVG cấp huyện môn Toán. 
Năm học 2012 - 2013 có SKKN xếp loại TB cấp huyện và đạt giải ba hội thi GVG cấp huyện môn Hóa học.
Từ ngày 16/08/2013 nhận QĐ về trường THCS Vũ Hữu.
Họ và tên : NGUYỄN THỊ TUYẾN
Ngày sinh: 10/01/1980
Chức vụ :  Giáo viên
Chức vụ Đảng, Đoàn thể: Đảng viên - Trưởng ban nữ công
Trình độ đào tạo : Đại học Sư phạm Hóa - Sinh
Thành tích tiêu biểu :
Năm học 2006 - 2007 Thi GVG cấp Huyện và đạt danh hiệu Chiến sĩ thi cấp cơ sở.
Năm học 2008 - 2009 Thi GVG cấp Huyện.
Năm học 2009 - 2010 Thi GVG cấp Huyện và giờ dạy giỏi cấp Huyện. Đạt danh hiệu LĐTT.
Năm học 2011 - 2012 Có SKKN đạt loại Khá cấp trường; đạt danh hiệu LĐTT.
Năm học 2012 - 2013 Có SKKN đạt loại Khá cấp trường; đạt danh hiệu LĐTT.
Năm học 2013 - 2014 Đạt giải Ba tại Hội thi GVG cấp huyện. Có SKKN đạt loại Khá cấp huyện và đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở.
 Từ ngày 15/1/2015 chuyển về công tác tại trường THCS Nhân Quyền-Bình Giang
Họ và tên : VŨ THỊ MINH CHÂU
Ngày sinh: 10/10/1960
Chức vụ :  Giáo viên
Trình độ đào tạo : Cao đẳng Sư phạm Văn
Thành tích tiêu biểu :
- Đã được Bộ giáo dục và Công Đoàn Việt Nam tặng: Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục năm 2006; Kỷ niệm chương vì sự nghiệp XD tổ chức Công Đoàn năm 2010 (18 năm làm BCH Công Đoàn)
- Năm học 1990 - 1991 đạt GVG cấp huyện
- Năm học 1991 - 1992 đạt GVG cấp huyện
- Năm học 1992 - 1993 đến năm học 2011 - 2012 nhiều năm đạt danh hiệu LĐTT.
- Năm học 2012 - 2013 đạt danh hiệu LĐTT
- Năm học 2013 - 2014 Có SKKN loại TB cấp trường và đạt danh hiệu LĐTT
- Năm học 2014 - 2015 Có SKKN loại TB cấp trường và đạt danh hiệu LĐTT
Từ ngày 01/11/2015 được nghỉ hưu theo chế độ
Họ và tên : TẠ THANH NGA
Ngày sinh: 26/11/1978
Chức vụ : Tổ trưởng tổ KHXH
Chức vụ Đảng, Đoàn thể: Ban Chi ủy Chi bộ
Trình độ đào tạo : Đại học Sư phạm Anh
Thành tích tiêu biểu :
Năm học 2000 - 2001 đạt Giáo viên giỏi cấp cơ sở.
Năm học 2002 - 2003 đạt Giáo viên giỏi cấp cơ sở.
Năm học 2003 - 2004 Có SKKN đạt loại C cấp Tỉnh.
Năm học 2005 - 2006 đạt Giáo viên giỏi cấp cơ sở, đạt giải 3 Hội giảng Tỉnh.
Năm học 2010 - 2011 có SKKN xếp loại Khá cấp huyện, đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
Năm học 2011 - 2012 có SKKN xếp loại Khá cấp huyện, đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
Năm học 2012 - 2013  có SKKN xếp loại Tốt cấp huyện, đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm học 2013 - 2014  có SKKN xếp loại Khá cấp huyện, đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Từ ngày 1.1.2015 chuyển công tác về trường THCS Lê Hồng Phong - TP Hải Dương
Họ và tên : NGUYỄN PHƯƠNG DUNG
Ngày sinh: 05/05/1979
Chức vụ : Tổ phó tổ KHXH 
Chức vụ Đảng, Đoàn thể: Đảng viên
Trình độ đào tạo : Đại học Sư phạm Văn
Thành tích tiêu biểu :
Năm học 2000 - 2001 đạt danh hiệu Giáo viên giỏi cấp huyện
Năm học 2002 - 2003đạt danh hiệu LĐTT
Năm học 2003 - 2004 đạt danh hiệu Giáo viên giỏi cấp huyện
Năm học 2004 - 2005 đạt danh hiệu Giáo viên giỏi cấp huyện
Năm học 2006 - 2007 đạt danh hiệu LĐTT
Năm học 2007 - 2008 đạt danh hiệu LĐTT
Năm học 2009 - 2010 đạt danh hiệu Giáo viên giỏi cấp huyện
Năm học 2010 - 2011 đạt danh hiệu LĐTT
Năm học 2011 - 2012 đạt danh hiệu LĐTT
Năm học 2012 - 2013 đạt danh hiệu LĐTT
Năm học 2013 - 2014 đạt giải Ba Hội thi Giáo viên giỏi cấp huyện và đạt giải Nhì hội thi GVG cấp Tỉnh. Đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở và giấy khen của UBND huyện.
(Từ ngày 01/8/2014 chuyển về công tác tại trường THCS Lê Hồng Phong)
Họ và tên : PHẠM THỊ VÂN
Ngày sinh: 14/04/1981
Chức vụ : Tổ trưởng tổ KHTN
Chức vụ Đảng, Đoàn thể: Đảng viên
Trình độ đào tạo : Đại học Sư phạm Toán - Tin
Thành tích tiêu biểu :
Năm học 2003 - 2004 Đạt giải Ba hội thi Giáo viên giỏi cấp huyện (có SKKN đạt cấp Huyện).
Năm học 2012 - 2013 Có SKKN loại Khá cấp trường và đạt danh hiệu LĐTT.
Năm học 2013 - 2014 Có SKKN loại Khá cấp trường và đạt danh hiệu LĐTT.
Năm học 2014 - 2015 Có SKKN loại Khá cấp trường, đạt danh hiệu LĐTT.
 Từ ngày 1/8/2015 chuyển công tác về trường THCS Lê Hồng Phong- Hải Dương
Họ và tên : PHẠM VIỆT PHƯƠNG
Ngày sinh: 12/12/1977
Chức vụ : Tổ phó tổ KHTN
Chức vụ Đảng, Đoàn thể: Chủ tịch Công đoàn
Trình độ đào tạo : Đại học Sư phạm Toán - Tin
Thành tích tiêu biểu :
Năm học 2008 - 2009 đạt giờ dạy Giỏi  môn Toán hội thi giáo viên giỏi cấp huyện
Năm học 2011 - 2012 đạt danh hiệu LĐTT
Năm học 2012 - 2013 đạt danh hiệu LĐTT
Năm học 2013 - 2014 Có SKKN loại Khá cấp trường và đạt danh hiệu LĐTT.
                 Từ ngày 16/4/2015 chuyển công tác về THCS Trần Phú-Hải Dương
Họ và tên : NGÔ THỊ LAN HƯƠNG
Ngày sinh: 24/10/1993
Chức vụ : Giáo viên (Hợp đồng từ học 01.01.2015 năm học 2014 - 2015)
Trúng tuyển viên chức tù 1/1/2017
Trình độ đào tạo : Cao đẳng Sư phạm Sinh - KTNN
Thành tích tiêu biểu :
Năm học 2015 - 2016 Có SK cấp trường và đạt danh hiệu LĐTT
Họ và tên : NGUYỄN THỊ THÚY
Ngày sinh: 30/11/1978
Chức vụ : Giáo viên
Chức vụ Đảng, Đoàn thể: Đảng viên
Trình độ đào tạo : Đại học Sư phạm Văn- Địa
Thành tích tiêu biểu :
 Năm học 2003-2004: Đạt giải 3 môn Địa hội thi GVG cấp huyện. Đạt GVG cấp cơ sở
 Từ ngày 20/4/2015 chuyển công tác về Gia Lộc- Hải Dương

Họ và tên : VŨ THỊ THƠM
Ngày sinh: 06/02/1992
Chức vụ : Giáo viên 
Trình độ đào tạo : Cao đẳng Sư phạm Toán - Hóa 
Thành tích tiêu biểu :
Năm học 2015 - 2016 Có SK cấp trường và đạt danh hiệu LĐTT
Họ và tên : ĐỖ THỊ LINH
Ngày sinh: 01/02/1988
Chức vụ : Giáo viên (hợp đồng từ tháng 01/2016)
Chức vụ Đảng, Đoàn thể: Đoàn viên ưu tú
Trình độ đào tạo : Đại học Ngoại ngữ
Thành tích tiêu biểu : 
Năm học 2015 - 2016 Có học sinh đạt giải Ba thi IOE lớp 7. 

HIỆU TRƯỞNG ĐẦU TIÊN TỪ KHI THÀNH LẬP TRƯỜNG
Họ và tên : VŨ THỊ NGUYỆN
Chức vụ : Hiệu trưởng 
Từ năm 1967 đến năm 1968

HIỆU TRƯỞNG THỨ HAI TỪ KHI THÀNH LẬP TRƯỜNG
Họ và tên : VŨ QUÝ OA
Chức vụ : Hiệu trưởng 
Từ năm 1968 đến năm 1970

HIỆU TRƯỞNG THỨ BA TỪ KHI THÀNH LẬP TRƯỜNG
Họ và tên : VŨ THẾ PHIỆT
Chức vụ : Hiệu trưởng 
Từ năm 1971 đến năm 1973

HIỆU TRƯỞNG THỨ TƯ TỪ KHI THÀNH LẬP TRƯỜNG
Họ và tên : PHẠM MẠNH TỈNH
Chức vụ : Hiệu trưởng 
Từ năm 1973 đến năm 1974

HIỆU TRƯỞNG THỨ NĂM TỪ KHI THÀNH LẬP TRƯỜNG
Họ và tên : NGUYỄN ÁNH SÁNG
Chức vụ : Hiệu trưởng 
Từ năm 1974 đến năm 1975

HIỆU TRƯỞNG THỨ SÁU TỪ KHI THÀNH LẬP TRƯỜNG
Họ và tên : VŨ HỒNG LƯỢNG
Chức vụ : Hiệu trưởng 
Từ năm 1975 đến năm 1980

HIỆU TRƯỞNG THỨ BẢY TỪ KHI THÀNH LẬP TRƯỜNG
Họ và tên : PHẠM VĂN CHỪNG
Chức vụ : Hiệu trưởng 
Từ năm 1980 đến năm 1982

HIỆU TRƯỞNG THỨ TÁM TỪ KHI THÀNH LẬP TRƯỜNG
Họ và tên : ĐỖ DANH THẶNG
Chức vụ : Hiệu trưởng 
Từ năm 1982 đến năm 1983

HIỆU TRƯỞNG THỨ CHÍN TỪ KHI THÀNH LẬP TRƯỜNG
Họ và tên : PHẠM QUANG OANH
Chức vụ : Hiệu trưởng 
Từ năm 1983 đến năm 1984

HIỆU TRƯỞNG THỨ MƯỜI TỪ KHI THÀNH LẬP TRƯỜNG
Họ và tên : VŨ VĂN PHÚC
Chức vụ : Q.Hiệu trưởng 
Từ năm 1984 đến năm 1985

HIỆU TRƯỞNG THỨ MƯỜI MỘT TỪ KHI THÀNH LẬP TRƯỜNG
Họ và tên : TRẦN HẢI
Chức vụ : Hiệu trưởng 
Từ năm 1985 đến năm 1990

HIỆU TRƯỞNG THỨ MƯỜI HAI TỪ KHI THÀNH LẬP TRƯỜNG
Họ và tên : PHẠM VIẾT HOẠT
Chức vụ : Hiệu trưởng 
Từ năm 1990 đến năm 2010