PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS HÙNG THẮNG
HỆ THỐNG QUẢN LÍ GIÁO ÁN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 Bài luyên tập toán 9 (sau bài hàm số bậc nhất) Phạm Viết Tài [HyperLink19]
2 Bài: Nhôm môn Hóa học 9 (thi GVG trường năm 2012) Phạm Viết Tài [HyperLink19]
3 Tiết 73: Luyện tập toán 6 (Thi GVG năm 2012) Phạm Viết Tài [HyperLink19]
4 Tiết 36 số học 6 Nguyễn Hoàng Kính [HyperLink19]
5 Giải bài toán bằng cách lập phương trình(lớp 8) Nguyễn Hoàng Kính [HyperLink19]