PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS HÙNG THẮNG
QUẢN LÍ ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ

 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 Đề thi vào 10 năm học 2017-2018 tỉnh Hải Dương Nguyễn Hoàng Kính [HyperLink19]
2 Đề Ktra môn Toán, Văn, Anh, Lý cuối HKII năm học 2016-2017 Nguyễn Hoàng Kính [HyperLink19]
3 Đề kiểm tra và đáp án môn Anh chương trình cũ giữa HKII năm học 2016-207 Nguyễn Hoàng Kính [HyperLink19]
4 Đề kiểm tra và đáp án môn Anh chương trình mới giữa HKII năm học 2016-207 Nguyễn Hoàng Kính [HyperLink19]
5 Đề kiểm tra và đáp án môn N Văn giữa HKII năm học 2016-207 Nguyễn Hoàng Kính [HyperLink19]
6 Đề kiểm tra và đáp án môn Toán giữa HKII năm học 2016-207 Nguyễn Hoàng Kính [HyperLink19]
7 Cấu trúc đề thi HSG cấp trường các bộ môn khối 6,7,8 năm học 2016-2017 Nguyễn Hoàng Kính [HyperLink19]
8 Đề kiểm tra và đáp án môn Toán HKI năm học 2016-207 Nguyễn Hoàng Kính [HyperLink19]
9 Đề kiểm tra và đáp án môn Văn HKI năm học 2016-207 Nguyễn Hoàng Kính [HyperLink19]
10 Đề kiểm tra và đáp án môn Anh HKI năm học 2016-207 Nguyễn Hoàng Kính [HyperLink19]
11 Đề cương ôn tập môn N văn 6,7,8,9 HKI năm học 2016-2017(tham khảo) Nguyễn Hoàng Kính [HyperLink19]
12 Đề và đáp án kiểm tra giữa kỳ I môn Toán năm học 2016-2017 Nguyễn Hoàng Kính [HyperLink19]
13 Đề và đáp án kiểm tra giữa kỳ I môn Văn năm học 2016-2017 Nguyễn Hoàng Kính [HyperLink19]
14 Đề và đáp án kiểm tra giữa kỳ I môn Anh năm học 2016-2017 Nguyễn Hoàng Kính [HyperLink19]
15 Đề Lý chuyên N Trãi Hải Dương năm 2016-2017 Nguyễn Hoàng Kính [HyperLink19]
16 Đề Toán chuyên NTrãi Hải Dương năm 2016-2017 Nguyễn Hoàng Kính [HyperLink19]
17 Đề Toán thì THPT năm học 2016-2017 Hải Dương Nguyễn Hoàng Kính [HyperLink19]
18 Đáp án môn Văn thi vào THPT Hải Dương năm 2016-2017 Nguyễn Hoàng Kính [HyperLink19]
19 Đề môn Văn thì vào THPT năm 2016-2017 Nguyễn Hoàng Kính [HyperLink19]
20 Đáp án và đề ktra môn Toán, Văn, Anh HKII lớp 9 năm học 2015-2016 Nguyễn Hoàng Kính [HyperLink19]
12345678910...