PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS HÙNG THẮNG
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Lịch học bồi dưỡng hè 2019 của PGD 21/08/2019 [HyperLink19]
2 Hướng dẫn XD kế hoạch dạy học 37 tuần năm học 2019-2020 của PGD 21/08/2019 [HyperLink19]
3 Danh sách giáo viên tham gia học BD hè 2019 19/08/2019 [HyperLink19]
4 Danh sách học sinh kiểm tra lại trong hè 2019 05/08/2019 [HyperLink19]
5 Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 31/07/2019 [HyperLink19]
6 Kế hoạch chuyên môn thang 8 . 2019 của PGD 30/07/2019 [HyperLink19]
7 Hướng dẫn kiểm tra lại trong hè 2019 của PGD 29/07/2019 [HyperLink19]
8 Tuyên truyền 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam 27/06/2019 [HyperLink19]
9 Đề cương tuyên truyền sắp xếp dơn vị hành chính xã, phường trên địa bàn tỉnh Hải Dương 27/06/2019 [HyperLink19]
10 Quyết định công nhận HSG cấp huyện năm học 2018-2019 14/05/2019 [HyperLink19]
11 Hướng dẫn xét tốt nghiệp THCS năm học 2018-2019 27/04/2019 [HyperLink19]
12 Phụ lục các minh chứng và các biểu mẫu đánh giá chuẩn nghề nghiệp GV trường Phổ thông ( mới) ( Áp dụng từ năm học 2018-2019) 26/04/2019 [HyperLink19]
13 Quy định chuẩn nghề nghiệp và HD đánh giá chuẩn nghề nghiệp GV trường Phổ thông ( mới) ( Áp dụng từ năm học 2018-2019) 26/04/2019 [HyperLink19]
14 Phụ lục các minh chứng và các biểu mẫu đánh giá chuẩn Hiệu trưởng trường Phổ thông ( mới) ( Áp dụng từ năm học 2018-2019) 26/04/2019 [HyperLink19]
15 Quy định chuẩn Hiệu trưởng và HD đánh giá chuẩn HT trường Phổ thông ( mới) ( Áp dụng từ năm học 2018-2019) 26/04/2019 [HyperLink19]
16 Hướng dẫn rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ của BTC huyện ủy Bình Giang 12/04/2019 [HyperLink19]
17 Thông báo đăng ký tham gia lớp BD cán bộ của BTC huyện ủy Bình Giang 12/04/2019 [HyperLink19]
18 Kế hoạch chuyên môn tháng 4 và tháng 5 năm học 2018-2019 của PGD 12/04/2019 [HyperLink19]
19 Mẫu tự kiểm tra thi đua của năm học 2018-2019 của Nhà trường, tổ CM, tổ Văn phòng 12/04/2019 [HyperLink19]
20 Hướng dẫn kiểm tra HKII năm học 2018-2019 12/04/2019 [HyperLink19]
    
12345678910...