PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS HÙNG THẮNG
Hướng dẫn Đăng nhập
Ai làm chủ giáo dục có thể thay đổi thế giới (Leibniz)
VĂN BẢN CỦA NHÀ TRƯỜNG
Văn bản Phòng GD&ĐT: Báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra 2017-2018 và Kế hoạch công tác kiểm tra 2018-2019
Hướng dẫn viết Sáng kiến năm học 2018-2019
Thông tư 22 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành GD
Hướng dẫn, báo cáo nhu cầu tăng lương cơ sở năm 2018
Thông báo gấp: về việc phân công giáo viên tiếng Anh chuẩn bị ý kiến trao đổi, chia sẻ tại buổi tập huấn
hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTC, hoạt động thể thao và Y tế trường học
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị, công tác học sinh
Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức cuộc thi KHKT cấp huyện năm học 2018-2019
Hướng dẫn sinh hoạt tổ chuyên môn theo: nghiên cứu bài học, theo chuyên đề; dạy học theo chủ đề và sinh hoạt chuyên môn trên trang mạng “Trường học kết nối” năm học 2018-2019
Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm học 2018-2019
Công văn thanh tra đầu năm học của Sở GD&ĐT
Hướng dẫn thực hiện báo cáo quyết toán, dự toán các khoản thu, góp năm học 2017-2018, 2018-2019
Hướng dẫn chấm điểm các tiêu chí thi đua trường THCS năm học 2018 - 2019 (dự thảo).
Kế hoạch các tháng năm học 2018-2019_cấp THS
Giấy mời dự Hội nghị tổng kết năm học 2017-2018, triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2018 cấp THCS: TP Đ/c Hiệu trưởng và Đ/c Phó hiệu trưởng; TG 7h30 ngày 7/9/2018
12345678910...