PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS HÙNG THẮNG
Hôm nay: [Văn bản: 0] [Mượn sách: 0] [Trả sách: 0] [Số tiết dạy: 37] Video hướng dẫn Đăng nhập
VĂN BẢN TỪ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Đang load thông tin...
VĂN BẢN CỦA NHÀ TRƯỜNG
Hướng dẫn kiểm tra giữa kỳ 1 năm học 2018-2019 của PGD( chính thức)
Kế hoạch hoạt động chuyên môn tháng 11.2018 của PGD
Kế hoạch hoạt động Công đoàn năm học 2018-2019
Về việc thực hiện chuyên đề thứ 3 trong tháng 11 dạy học hoặc hoạt động giáo dục về an toàn giao thông( PGD)
Tăng cường tổ chức tập thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ, dạy võ cổ truyền và nâng cao chất lượng GDTC trong nhà trường ( của PGD)
Thông báo kết quả tạm thời HSG lớp 9 cấp huyện năm học 2018-2019 sau khi phúc khảo.
Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về chấm dứt hợp đồng, rà soát giáo viên hợp đồng, trả tiền dạy GV hợp đồng
Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử của huyện ủy Bình Giang
Chỉ thị cỉa Bộ GD&ĐT về đảm bảo ATVSTP
Quy định tiêu chí và quy trrình đánh giá xếp loại cán bộ thuộc BTV-HU quản lý của huyện ủy Bình Giang
Hướng dẫn của UBND tỉnh HD về việc chấm dứt hợp đồng và gia hạn hợp đồng đối với giáo viên, hướng dẫn chi trả tiền công dạy cho GV năm 2018-2019
Công văn của Sở GD&ĐT Hải Dương V/v tăng cường quản lý việc dạy thêm, học thêm và thu, chi đầu năm học 2018 - 2019
V/v hướng dẫn viết và áp dụng SK năm học 2018-2019
Công văn v/v lựa chọn, cử GV làm Tổng phụ trách Đội
Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về KĐCLGD và công nhận đạt chuẩn quốc gia trung học cơ sở.
12345678910...
Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ (Galileo)

tmt_admin