PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS HÙNG THẮNG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 19 THÁNG 9 NĂM 2020
STTNgười truy cậpThời điểm truy cập
1Khách vãng lai11:27:47
2Khách vãng lai10:50:19
3Khách vãng lai09:29:15
4Khách vãng lai09:28:41
5Khách vãng lai07:50:52
6Khách vãng lai07:50:49
7Khách vãng lai07:47:38
8Khách vãng lai07:32:01
9Khách vãng lai07:30:43
10Khách vãng lai07:30:43
11Khách vãng lai07:25:32
12Khách vãng lai07:25:32
13Khách vãng lai07:25:21
14Khách vãng lai07:22:37
15Khách vãng lai06:12:48
16Khách vãng lai06:12:35
17Khách vãng lai04:33:47
18Khách vãng lai04:31:36
19Khách vãng lai03:17:25
20Khách vãng lai03:12:49
21Khách vãng lai02:48:19
19 9 2020