PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS HÙNG THẮNG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 17 THÁNG 11 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai02:54:42 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai02:54:37 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
3Khách vãng lai02:54:31 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
4Khách vãng lai02:47:59 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
5Khách vãng lai02:18:01 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1.aspx
6Khách vãng lai01:59:52 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=577
7Khách vãng lai01:59:39 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=13296
8Khách vãng lai01:56:22 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_kt_hoc_ki_k1_xep_loai.aspx
9Khách vãng lai01:39:45 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_ngay.aspx
10Khách vãng lai01:20:16 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7903
11Khách vãng lai01:01:28 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_hai_mat_k1_nu.aspx
12Khách vãng lai01:01:13 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_hai_mat_k1_nu.aspx
13Khách vãng lai00:01:10 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
17 11 2018