PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS HÙNG THẮNG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 23 THÁNG 9 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai05:26:19 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai05:13:22 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Form/Van_ban/xem_van_ban.aspx
3Khách vãng lai05:07:34 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=1292
4Khách vãng lai05:06:27 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7903
5Khách vãng lai04:45:23 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai_tb.aspx
6Khách vãng lai04:29:02 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
7Khách vãng lai04:23:40 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_hai_mat_k1_nu.aspx
8Khách vãng lai04:21:42 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
9Khách vãng lai04:17:30 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/form/De_thi/Xem_tu_lieu.aspx
10Khách vãng lai04:07:11 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
11Khách vãng lai04:02:05 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
12Khách vãng lai03:46:10 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_tra_theo_ngay_full_default.aspx
13Khách vãng lai03:39:12 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Form/Trang_vang/xem_danh_sach.aspx
14Khách vãng lai03:35:48 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
15Khách vãng lai03:32:48 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
16Khách vãng lai03:18:42 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-00172
17Khách vãng lai03:13:13 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/form/QLNT/Danh_muc/tinh_so_diem_kt_k_1.aspx
18Khách vãng lai03:03:15 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Form/Doan_doi/xem_thi_dua_ngay.aspx
19Khách vãng lai02:59:11 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=1307
20Khách vãng lai02:47:57 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
21Khách vãng lai02:27:00 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7911
22Khách vãng lai02:26:36 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
23Khách vãng lai02:13:39 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
24Khách vãng lai02:10:15 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
25Khách vãng lai01:51:05 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
26Khách vãng lai01:50:05 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
27Khách vãng lai01:28:51 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/so_diem_lop/default.aspx
28Khách vãng lai01:13:32 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
29Khách vãng lai01:00:29 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=13305
30Khách vãng lai00:37:24 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
31Khách vãng lai00:37:20 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
32Khách vãng lai00:35:29 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
33Khách vãng lai00:26:55 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/video.aspx
34Khách vãng lai00:21:34 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-00167
35Khách vãng lai00:10:32 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
36Khách vãng lai00:01:51 http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-00172
23 9 2018